Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji ?
Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, podręcznikiem, księgą, która opisuje zjawiska negatywne, kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej. Kumulacja tych zjawisk, czyli duża ich koncentracja na części terenu gminy stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który będzie podlegał rewitalizacji.
Tak więc rewitalizacja nie będzie obejmowała całego terytorium gminy, wszystkich sołectw i miejscowości, a jedynie te miejsca, obiekty, przestrzenie i tereny, które uznane zostały jako wymagające naprawy na podstawie diagnozy i konsultacji społecznych.
Tak wyznaczony obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Może natomiast być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Gminny Program Rewitalizacji jest przepustką do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na projekty rewitalizacyjne, czyli takie, które złagodzą negatywne zjawiska na obszarach zdegradowanych.
  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.